Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Grounding eHealth (2011)

towards a holistic framework for sustainable eHealth technologies

Auteur(s): Nicol Nijland

Uit promotieonderzoek komt naar voren dat bij veel toepassingen van eHealth ‘de menselijke maat’ ontbreekt. “Er wordt vaak te veel vanuit de technologie geredeneerd, waardoor artsen en patiënten niet overweg kunnen of willen met technologie. Het ontwikkelen van hoogwaardige technologie alleen is niet voldoende; je moet zowel rekening houden met de mensen die de technologie moeten gebruiken als met de omgeving waarin de eHealth-toepassing moet functioneren. Het is daarom van belang om bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen de hele zorgketen te betrekken.

Literatuurverwijzing: Nijland, N. (2011). Grounding eHealth: towards a holistic framework for sustainable eHealth technologies. Enschede: University of Twente.

Omschrijving