Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gunstig geboren, vroeg rijp: betere beoordeling op LO? (2010)

Vanuit talentonderzoek is bekend dat de maand waarin kinderen geboren zijn van invloed is op het gescout worden voor jeugdselecties. Hetzelfde geldt voor het moment waarop ze hun maximale groeispurt hebben. Kinderen die gunstig geboren zijn ten opzichte van de peildatum en eerder rijp zijn, zijn onder meer in fysiek opzicht in het voordeel vergeleken met kinderen die ongunstiger geboren zijn en later rijp. Zij hebben daarom meer kans om van een jeugdselectie deel uit te maken. Speelt dit fenomeen ook een rol binnen de lessen lichamelijke opvoeding? Op een praktische en eenvoudige manier kunt u hier inzicht in krijgen.

Literatuurverwijzing: Elferink-Gemser, M.T. (2010, februari). Gunstig geboren, vroeg rijp: betere beoordeling op LO?. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 12-14)