Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handboek bewegen en sport in het mbo (2008)

sport en mbo; de maatschappelijke match

Auteur(s): Hans van Egdom

Sport en onderwijs kunnen maatschappelijk veel voor elkaar betekenen. Dit geldt zeker voor het middelbaar beroepsonderwijs omdat een actieve leefstijl voor deze groep jongeren van absolute meerwaarde is. In 2007 zijn dertien scholen door de partners van de Alliantie School & Sport (OCW, NOC*NSF en VWS) in staat gesteld hierin noodzakelijk stappen te ondernemen. De ervaringen van deze instellingen zijn gebundeld in dit handboek.
Het handboek is bestemd voor colleges van bestuur, directieleden, medewerkers en docenten van mbo-instellingen die een herinvoering of uitbreiding van bewegen en sport binnen de opleidingen ambiëren of die hun inspanningen op dit gebied willen versnellen. Ook biedt het bestuurders en medewerkers van gemeenten inzicht in de kracht en betekenis van sportieve mbo-instellingen. Het handboek vormt samen met de cd-rom een uniek naslagwerk voor gemeenten, mbo-instellingen en andere lokale partners die willen samenwerken met mbo-instellingen.

Literatuurverwijzing: Egdom, H. van (2008). Handboek bewegen en sport in het mbo: sport en mbo; de maatschappelijke match. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ONDE-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving