Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handboek talentidentificatie (2015)

Auteur(s): Ben Jongejan, Kayan Bool

Dit boekje heeft getracht antwoord te geven op een aantal vraagstukken, namelijk: Wat zijn de algemene uitgangspunten met betrekking tot talentidentificatie, -bevestiging en -ontwikkeling en hoe ziet de weg naar het podium er uit?; Op welke wijze kunnen we het talentidentificatie proces in Nederland effectiever en efficiënter proberen in te regelen?; Welke rol kan een docent LO in dit proces vervullen en waar moet hij/zij dan op letten? Met de kennis over de profielen en bijbehorende kenmerken wordt docenten LO gevraagd om uitzonderlijke jongeren, die voldoen aan de gezochte criteria, te adviseren over hun mogelijkheden voor topsport en te informeren over de NOC*NSF Talentdag of direct in contact te brengen met een van de betrokken sportbonden.

Literatuurverwijzing: Jongejan, B., & Bool, K. (2015). Handboek talentidentificatie. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving

 • Jaar:
  2015
 • Plaats:
  Arnhem
 • Uitgever(s):
  NOC*NSF
 • Collatie:
  19 p. bijl.
 • Mediumsoort:
  Handboek / handleiding
 • Trefwoord(en):