Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer (2023)

stappenplan voor IPM en structurele speelkwaliteit

Auteur(s), Organisatie(s): Ernst Bos, Ernst Bos Advies

Deze Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer biedt de informatie en concrete stappen om natuurgrassportvelden op een duurzame wijze te beheren.

Uit de Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden (Mulier Instituut 2021 en 2022) bleek namelijk dat circa driekwart van de gemeenten behoefte heeft aan ondersteuning bij de implementatie van pesticidenvrij sportveldenbeheer. Daarnaast is gebleken dat ook groenbedrijven meer informatie kunnen gebruiken om sportterreinen op een duurzame wijze te beheren.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden is aan zeer strikte regels gebonden en wordt steeds verder beperkt. Beheerders die deze middelen toepassen om onkruiden, ziekten of plagen te beheersen zijn verplicht om geïntegreerde gewasbescherming (IPM) als beheermethode toe te passen en dienen dit bij te houden met een specifieke administratie.

Vanwege de verwevenheid met sporttechnische speelkwaliteit, de betrokkenheid van uiteenlopende stakeholders en de noodzaak om te anticiperen op klimaatverandering, is gekozen voor de bredere aanpak van geïntegreerd sportgrasbeheer.

Deze Handleiding bevat de nodige handvatten en hulpmiddelen voor de implementatie van geïntegreerd sportgrasbeheer, waar geïntegreerde gewasbescherming (IPM) onderdeel van is.

Monitoring speelt daarbij een belangrijke rol omdat deze inzichten verschaft in het overall proces. Door die monitoring tot op detailniveau te bespreken hebben zowel de sportveldbeheerder als de persoon die het werk daadwerkelijk uitvoert, profijt van deze Handleiding geïntegreerd sportgrasbeheer.

Initiatiefnemers Handleiding:
• BSNC
• Cumela
• KCSB
• NOC*NSF
• POS
• VHG
• VSG

Literatuurverwijzing: Bos, E., & Ernst Bos Advies (2023). Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer: stappenplan voor IPM en structurele speelkwaliteit.

Omschrijving