Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handleiding voor economische impactmetingen van toerisme, gebruikmakend van een input-output model (2012)

Deze handleiding is samengesteld door NHTV internationaal hoger onderwijs Breda als één van de resultaten van een promotieonderzoek naar het gebruik van economische impact modellen in toerisme. Dit promotieonderzoek was onderdeel van het project SusTRIP, dat werd medegefinancierd door de Europese Unie via het INTERREG IVA ‘2 Mers Seas Zeeën’ Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013. Gedurende de eerste fasen van het promotieonderzoek is een uitvoerige handleiding samengesteld voor het toepassen van het input-outputmodel in toeristisch onderzoek. In deze handleiding worden alle stappen en veelvoorkomende valkuilen uitgelegd, zodat de SusTRIP partners – en hun partners – weten hoe ze het model moeten gebruiken. Desondanks zal de handleiding alleen kunnen worden gebruikt door onderzoekers en organisaties die ervaring hebben met het verwerken van complexe economische gegevens.

Literatuurverwijzing: Klijs, J., & Korteweg Maris, D. (2012). Handleiding voor economische impactmetingen van toerisme, gebruikmakend van een input-output model. Breda: NHTV Breda University of Applied Sciences.

Omschrijving