Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving (2016)

Bewoners worden dus steeds meer bij verschillende programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving betrokken. Maar hoe doe je dat, bewonersparticipatie? In deze handreiking worden daarvoor handvaten gegeven. Aangegeven wordt wat er voor vormen van bewonersparticipatie zijn en welke methoden er gehanteerd kunnen worden. Ook wordt beschreven welke stappen ondernomen moeten worden voor een succesvolle bewonersparticipatie.

Literatuurverwijzing: Fast, T., & Broeder, L. den (2016). Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving. RIVM.

Omschrijving