Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handreiking gender- en seksediverse personen (2023)

voor sportbonden, clubs en sporters en behoeve van een inclusieve en veilige sportcultuur

De ‘Handreiking gender- en seksediverse personen’ gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport. Hoe kunnen sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze drempels wegnemen? Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil.

De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

De handreiking bevat: 

  • uitleg over veelgebruikte begrippen;
  • aanbevelingen op het gebied van beleid en leiderschap;
  • praktische tips voor het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving;
  • toelichting op de regels in de nationale en internationale topsport;
  • de belangrijkste conclusies uit het Research document on Sex, Gender and Elite Sport
  • bronnen voor meer informatie.

De handreiking is voor het eerst gepubliceerd in 2020 en is herzien in 2023.

Literatuurverwijzing: Temmerman, S., Leeuw, B. de, Ekvall, A., & Meeuwsen, S. (2023). Handreiking gender- en seksediverse personen: voor sportbonden, clubs en sporters en behoeve van een inclusieve en veilige sportcultuur. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEND-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving