Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handreiking gezonde leefomgeving in het omgevingsplan (2021)

versie 2

De Omgevingswet vergroot de mogelijkheden om een gezonde leefomgeving integraal door te vertalen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Eerder zijn door de samenwerkende GGD’en “kernwaarden gezonde leefomgeving“ opgesteld, ten behoeve van Omgevingsvisies en andere beleidsprocessen in het domein van de volksgezondheid en fysieke leefomgeving. Deze handreiking biedt handvatten hoe deze kernwaarden “vertaald” kunnen worden naar planregels in omgevingsplannen. De handreiking bestaat uit twee onderdelen: inhoudelijke uitleg over typen planregels, en vervolgens voorbeelden hoe de kernwaarden gezonde leefomgeving geconcretiseerd kunnen worden naar het Omgevingsplan.

Literatuurverwijzing: Doorn, W. van, & Jansen, H. (2021). Handreiking gezonde leefomgeving in het omgevingsplan: versie 2. Utrecht: GGD GHOR Nederland.

Omschrijving