Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handreiking gezonde leefstijl statushouders (2018)

wat kunt u als gemeente doen?

Auteur(s): Hester van Bommel

Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen voor gemeenten. De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit integratie en participatie, volksgezondheid, sport, huisvesting of anderszins. Deze handreiking richt zich op preventie en stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij bewegen en gezond eten belangrijke thema’s zijn, maar ook het terugdringen van middelengebruik en het voorkomen van chronische aandoeningen zoals diabetes. U leest in deze handreiking een korte schets van de gezondheidssituatie van statushouders, gevolgd door wat u als gemeente kunt doen. Daarbij krijgt u praktische voorbeelden en tips.

Literatuurverwijzing: Bommel, H. van (2018). Handreiking gezonde leefstijl statushouders: wat kunt u als gemeente doen?. Utrecht: Pharos.

Omschrijving