Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden (2021)

scholen

Organisatie(s): Mulier Instituut

In Nederland is momenteel een groot aantal meetinstrumenten voor beweegvaardigheid en motorische ontwikkeling beschikbaar. De overheid adviseert de inzet van een gevalideerd meetinstrument voor motorische vaardigheid op scholen (Nationaal Sportakkoord 2018).

Deze handreiking heeft als doel om scholen te ondersteunen in de te nemen stappen om een passend meetinstrument te kiezen.

In het rapport ‘Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen: inzet van motorische testen om kinderen in Nederland beter te laten bewegen’ van het Mulier Instituut zijn de verschillende meetinstrumenten geëvalueerd. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de in Nederland veel gebruikte meetinstrumenten voor motorische vaardigheden voor kinderen van 4 tot 12 jaar, geordend naar de doelstelling waarmee de meetinstrumenten kunnen worden ingezet.

Klik hier voor een soortgelijke handreiking voor gemeenten.

Literatuurverwijzing: Mulier Instituut (2021). Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden: scholen. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving