Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet (2018)

Auteur(s): Dennis Ruijgt

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld.. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving en de gebruiker staat centraal in plaats van de regels. Sport en bewegen kan daarbij integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen worden. 

Het vraagt nog wel inspanning van u en uw gemeente om het belang van sporten en bewegen in omgevingsvisies en -plannen te laten landen. In deze handreiking zijn diverse inspirerende praktijkvoorbeelden opgenomen. Maar ook leggen we uit wat er nu precies verandert met de komst van de Omgevingswet. En door het aanreiken van een stappenplan bieden we een basis om een stap voorwaarts te zetten. Laten we deze kans pakken en met elkaar aan de slag gaan!

Literatuurverwijzing: Ruijgt, D. (2018). Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen BELE-TB-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving