Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handreiking sporthulpmiddelen (2022)

samen zorgen dat sporters geen extra beperking ervaren

Handreiking voor het beter beschikbaar en bereikbaar maken van sporthulpmiddelen met een goede kwaliteit, die betaalbaar zijn voor de klant. Daarnaast biedt deze handreiking aanknopingspunten om (landelijk of regionaal) beleid te beïnvloeden. De handreiking is dus zowel bedoeld voor de doelgroep als voor professionals en ambtenaren bij gemeenten.

Voor een samenvatting: lees de infographic die een overzicht geeft van de belangrijkste verbeterpunten in de klantreis sporthulpmiddelen.

Literatuurverwijzing: Mannen, E., Fluit, M., Leutscher, H., Schijvens, L., Engelaar, D., Pelsser, J., & Lemmen, M.L. (2022). Handreiking sporthulpmiddelen: samen zorgen dat sporters geen extra beperking ervaren. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving