Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hardlopen in de beleveniseconomie (2001)

een onderzoek naar de karakteristieken, ervaringen en behoeften van de deelnemers aan de business run van de Rotterdam Marathon

Auteur(s): Rachel Wouters

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Adidas Benelux B.V. Dit sportmerk is op 1 juli 2000 een driejarige relatie aangegaan met de organisatie van de Rotterdam Marathon in de vorm van een sponsorovereenkomst. Een belangrijk onderdeel van de strategie van Adidas is het vergroten van haar marktaandeel in de categorie ‘running’. Adidas wil dit bewerkstelligen door middel van het benaderen van de in de Rotterdam Marathon participerende bedrijventeams. Het aantal deelnemende bedrijventeams in loopevenementen is namelijk enorm stijgende. De volgende probleemstellingen staan in deze scriptie centraal: (1) welke benadering moet Adidas Benelux B.V. kiezen ten aanzien van participerende bedrijventeams in de Rotterdam Marathon om zich van andere sportmerken te onderscheiden?; (2) op welke wijze kan Adidas Benelux B.V. als sponsor van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie de loper in de bedrijventeams van de Rotterdam Marathon tot een lidmaatschap van Loopservice Nederland stimuleren? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd. Bij het hoofdrapport hoort een aparte bijlagenbundel.

Literatuurverwijzing: Wouters, R. (2001). Hardlopen in de beleveniseconomie: een onderzoek naar de karakteristieken, ervaringen en behoeften van de deelnemers aan de business run van de Rotterdam Marathon. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving