Spring naar content
Terug naar de kennisbank

HBO-sport werkt! (2008)

het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's)

Het ALODO (gevormd door de directeuren van de zes hbo-sportinstituten in Nederland) en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding) willen door middel van een onderzoek inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. Centraal staat de vraag: Waar komen de afgestudeerden terecht en hoe sluiten de bestaande hbo-sportopleidingen hierop aan? Voor het onderzoek is in de periode september tot november 2008 een telefonische enquête afgenomen bij 729 afgestudeerden van hbo-sportopleidingen afkomstig uit de afstudeerjaren 2003/2004, 2005/2006 en 2006/2007. Het onderzoek is gelijktijdig en in samenwerking uitgezet met de uitvoerders van de arbeidsmonitor sport 2008.

Literatuurverwijzing: Hilhorst, J., Elfring, M., Bosscher, R., & Steenbergen, J. (2008). HBO-sport werkt!: het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's). Zwolle: lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding (Chr. Hogeschool Windesheim).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PRINS-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving