Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Heeft puur formatief beoordelen de toekomst? (2019)

Hoe leerlingen in de les LO te beoordelen, is een vraagstuk waar veel vakgroepen mee worstelen. Tijdens vakgroepvergaderingen wordt geprobeerd antwoord te krijgen op vragen als: Geef je wel of geen cijfer? Toets je formatief, summatief of allebei? Wat zijn de effecten van formatief ten opzichte van summatief toetsen? Stijgt de motivatie van leerlingen met een formatieve werkwijze? En blijft ons vak wel relevant als we geen cijfers meer geven? Deze vragen stonden centraal in een onderzoek naar een formatieve werkwijze op De Nassau, een VO-school in Breda. Dit artikel geeft inzicht in een van de mogelijke oplossingen voor het beoordelen binnen het bewegingsonderwijs in het VO.

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B., Dun, D. van, & Meel, J. van (2019, april). Heeft puur formatief beoordelen de toekomst?.

Omschrijving