Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Heel Grave sport (2021)

sport- en beweegnota 2021+

De drie ambities volgens de nota:

  1. Constructieve en passende samenwerking tussen gemeente, sportaanbieders en overige stakeholders;
  2. Een toegankelijk en laagdrempelig sportaanbod voor iedereen;
  3. Passende sport- en beweegvoorzieningen.
Literatuurverwijzing: (2021). Heel Grave sport: sport- en beweegnota 2021+. Grave: Gemeente Grave.

Omschrijving