Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Heel Haarlem wandelt (2023)

een casestudy naar integraal samenwerken aan een beweegvriendelijke omgeving

Heel Haarlem aan het wandelen krijgen, dat is het doel van het project Heel Haarlem wandelt van SportSupport Kennemerland in samenwerking met welzijns-, zorg- en vrijwilligersorganisaties en actieve inwoners. In dit project worden verschillende wandelingen, wandelroutes en wandelgroepen georganiseerd waarmee inwoners worden gemotiveerd om in groepsverband of individueel te wandelen. Alle initiatieven zijn overzichtelijk samengebracht op de website Heel Haarlem Wandelt – Sport in de Wijk. Het doel van deze wandelinterventies is om het beweeggedrag, de gezondheid en het welzijn van Haarlemmers te stimuleren. De wandelinterventies zijn bedoeld als basisvoorziening voor de inwoners van Haarlem om laagdrempelig in beweging te komen.

Literatuurverwijzing: Rest, E. van, Breet, J., Grooff, L., Hamilton, G., Holla, J., Hogeschool InHolland, ... Stichting DOCK (2023). Heel Haarlem wandelt: een casestudy naar integraal samenwerken aan een beweegvriendelijke omgeving. Haarlem: Hogeschool Inholland.

Omschrijving