Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Heel Nederland aan de norm (2008)

miljoenen in beweging

‘Gij zult meer bewegen’ is hard op weg de status van het ‘Elfde gebod’ te krijgen, tenzij het linksom of rechtsom wordt gepasseerd door ‘Gij zult minder eten’. Immers, zo wordt gezegd, de bewegingsarmoede heerst en een overgewichtsepidemie trekt door het land. Niets politieker correct dan aan te sluiten bij wetenschappers die dit stellen en geld vrij te maken voor vervolgonderzoeken, bewustwordingscampagnes en praktisch bedoelde oplossingen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen is een van de centrale initiators van allerlei beweegcampagnes. “Onze taak is het de Nederlandse Norm Gezond Bewegen bij een zo groot mogelijk publiek bekend te maken en mensen te verleiden bewegen in hun dagelijks leven in te passen”, zegt Jaap de Graaf, manager campagne NISB.

Literatuurverwijzing: (2008). Heel Nederland aan de norm: miljoenen in beweging.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-08-A28 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving