Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Herijking tarievenbeleid en verzelfstandiging beheer (2004)

evaluatiebeheer

Auteur(s): Ben Moonen

De gemeente Middelburg heeft aan SportZeeland de opdracht verstrekt tot een herijking van het tarievenbeleid voor de buitensportaccommodaties en de verzelfstandiging van het beheer.

Literatuurverwijzing: Moonen, B. (2004). Herijking tarievenbeleid en verzelfstandiging beheer: evaluatiebeheer. Middelburg: Gemeente Middelburg.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving