Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het belang van buitenspelen en de toepassing op school (2021)

Auteur(s): Jorien Slot, Jo Lucassen

In de laatste jaren is groeiende aandacht voor buitenspelen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Nationaal Sportakkoord. Het Mulier Instituut bracht voor het Ministerie van VWS in kaart welke bijdrage buitenspelen kan leveren aan beweegstimulering. Uit de verkenning blijkt dat het buitenspelen een breder belang heeft, spel draagt ook bij aan sociale en creatieve ontwikkeling. Sommige scholen zullen het buitenspelen weer hebben ontdekt nu LO tijdens de coronapandemie een tijd verplicht buiten moest. Het zou mooi zijn als de positieve ervaringen daarmee beklijven. Dit artikel gaat in op het belang van buitenspelen, van spel en geeft handvatten om (buiten)spelen op school te stimuleren.

Literatuurverwijzing: Slot, J., & Lucassen, J.M.H. (2021, september). Het belang van buitenspelen en de toepassing op school. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 4 - 6)

Omschrijving