Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het belang van derden (1997)

over opbouwwerk, sociale cohesie en multiculturaliteit

Rede, uitgesproken op 23 januari 1997 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, door W.G.J. Duyvendak.

Literatuurverwijzing: Duyvendak, J.W. (1997). Het belang van derden: over opbouwwerk, sociale cohesie en multiculturaliteit. Den Haag: Dr. Gradus Hendriks Stichting.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONTW-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving