Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het belang van sporten en bewegen voor een gezond Nederland (2023)

Aandachtspunten sport en bewegen verkiezingen 2023

Organisatie(s): NLsportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is onafhankelijk adviseur van het kabinet en de Staten-Generaal over sport, bewegen en daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Voor de verkiezingsprogramma’s en het komende regeerakkoord geeft de raad, op basis van gegeven adviezen, drie aandachtspunten mee. De raad heeft de aandachtspunten kort uitgewerkt in een two-pager.

Literatuurverwijzing: NLsportraad (2023). Het belang van sporten en bewegen voor een gezond Nederland: Aandachtspunten sport en bewegen verkiezingen 2023. Den Haag: NLsportraad.

Omschrijving