Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het belang van sporten in groepsverband (2021)

voor jeugd en jongvolwassenen

Op verzoek van het Outbreak Management Team heeft het Nederlands Jeugdinstituut, met hulp van het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut, onderzocht welke betekenis sporten in groepsverband heeft voor de gezondheid, het welzijn en de maatschappelijke participatie van jeugd en jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar. In verband met corona gelden voor volwassenen beperkingen voor het sporten in groepsverband.

Om te bepalen welke gevolgen deze maatregelen kunnen hebben voor jongvolwassenen zijn bestaande bronnen geanalyseerd. Daarbij lag de focus op het effect van bewegen en sporten in teamverband op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van jongvolwassenen. Omdat de analyse van gegevens over jongvolwassenen beperkte resultaten opleverde, is de focus verbreed naar de leeftijdsgroep van 0 tot 35 jaar. 

Literatuurverwijzing: Kooijman, R., Vlaardingenbroek, S., Balledux, M., & Kraak, A. (2021). Het belang van sporten in groepsverband: voor jeugd en jongvolwassenen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Omschrijving