Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het échte verhaal achter fitgirls (2016)

Auteur(s): Suzanne Brummel

Het centrale onderwerp van deze thesis is de wereld van de fitgirls. Uit dit onderzoek blijkt dat dat er verschillende soorten fitgirls te onderscheiden zijn op basis van hun online presentatie. Zo zijn er foodies (fitgirls gericht op de presentatie van gezonde voeding), fitfoodies (fitgirls gericht op de presentatie van zowel gezonde voeding als work-outs) en competitie fitgirls (fitgirls die deelnemen aan een bodybuild wedstrijdtraject en zich richten op het delen van hun voedings- en bewegingsweg naar hun wedstrijd toe). Daarnaast zijn er ook drie groepen te onderscheiden op basis van de motivatie van deze jonge vrouwen om hun account te beginnen. Er zijn fitgirls die gestart zijn vanuit een eetstoornis en/of een ideaalbeeld of vanuit een praktische reden. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de verschillen tussen de online presentatie van deze groep jonge fitte vrouwen en hun daadwerkelijke offline leven en hoe de fitgirls omgaan met deze verschillen. Het is belangrijk om te weten hoe fitgirls omgaan met de discrepantie tussen hun online presentatie en de offline werkelijkheid, omdat zij in de offline wereld vaak een voorbeeld zijn voor vele andere jonge vrouwen. Daarbij uiten zij online (indirect) kritiek op het huidige schoonheidsideaal (dun zijn) en dragen zij een nieuw schoonheidsideaal (sterk en gezond zijn) uit. Door de grote aantallen volgers die deze fitgirls hebben gaat het niet enkel om een klein groepje meiden maar over het grotere schoonheidsideaal waar zij, wellicht onbewust, invloed op uitoefenen. 

Literatuurverwijzing: Brummel, S. (2016). Het échte verhaal achter fitgirls. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving