Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het effect van de Mindful2Work-training (2015)

onderzoek naar twee verschillende mindfulness trainingen, ter preventie en in een curatieve context

Auteur(s): D.S. van Alewijk

In het Mindful2Work onderzoek werd gekeken naar het effect van twee verschillende mindfulness (Mindful2Work) trainingen op primaire- (stress, angst en depressie) en secundaire uitkomstdomeinen (vermoeidheidsklachten en affect). In de eerste studie werden mensen (n = 20) die burn-out en/of depressieve klachten ervoeren (Mindful2Work ARBO groep) onderzocht. De Mindful2Work training bestond uit de onderdelen mindfulness, yoga en sport. In de tweede studie (n = 118, Mindful2Work-Bedrijfsleven groep) werd een groep werknemers uit het bedrijfsleven onderzocht die in mindere mate burn-out en/of depressieve klachten hadden dan de Mindful2Work-ARBO groep. De Mindful2Work training bestond hier enkel uit mindfulness. De Mindful2Work-ARBO studie betrof een pre-, post-, follow-up design en de Mindful2Work-Bedrijfsleven studie betrof een waitlist-, pre-, post- en follow-up (1 en 2) design. Voor beide groepen werd zowel op stress, angst en depressie als op vermoeidheidsklachten en affect verbeteringen gevonden direct na de training en bij followup meting(en). Tijdens de wachtlijstperiode werd bij de Mindful2Work-Bedrijfsleven groep geen verandering gemeten. Tot slot kwam naar voren dat tijdens de voormeting 90% van de curatieve groep (Mindful2Work-ARBO) een verhoogd risico had op (langdurige) uitval door ziekte, waarnaast 49% van de deelnemers uit de preventieve groep (Mindful2WorkBedrijfsleven) boven dit afkappunt scoorden. Er kan geconcludeerd worden dat de bevindingen van zowel de meer preventieve Mindful2Work-Bedrijfsleven training als de meer curatieve Mindful2Work-ARBO training bijdragen aan vermindering van stress gerelateerde werkklachten. 

Literatuurverwijzing: Alewijk, D.S. van (2015). Het effect van de Mindful2Work-training: onderzoek naar twee verschillende mindfulness trainingen, ter preventie en in een curatieve context. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving