Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het effect van een sportgerelateerde hersenschudding op het ontwikkelen van post concussion syndrome en depressieve stoornis (2013)

Auteur(s): Pascale Emmen

In de sportwereld lopen sporters regelmatig blessures op door ongevallen tijdens het beoefenen van de sport. Een veel voorkomend ongeval is het verkrijgen van een hersenschudding. In dit literatuuroverzicht wordt gekeken naar de mogelijke risicofactoren op het ontwikkelen van cognitieve problemen na het ongeval. 

Literatuurverwijzing: Emmen, P. (2013). Het effect van een sportgerelateerde hersenschudding op het ontwikkelen van post concussion syndrome en depressieve stoornis. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving