Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het platteland van alle Nederlanders (2008)

hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken

Deze publicatie gaat in op de vraag hoe de Nederlanders het platteland zien en beleven. Welke betekenis heeft het platteland voor wonen en recreatie? Hoe zien ze de ontwikkelingen en de toekomst van het platteland? Zijn er tussen stedelingen en plattelanders verschillen in opvattingen en waardering? Inderdaad bestaan er onder de Nederlandse bevolking uiteenlopende beelden van het platteland en verschillen de behoeften, alsook de recreatieve activiteiten en woonwensen. Hoe groter de diversiteit in landschappen, natuurtypen, woonomgevingen en recreatieve activiteiten, hoe beter het platteland zal functioneren als een platteland voor alle Nederlanders.

Literatuurverwijzing: Steenbekkers, A., Simon, C., Vermeij, L., & Spreeuwers, W. (2008). Het platteland van alle Nederlanders: hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-0017 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving