Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het schoolplein als beweeg- en leerplein (2021)

factsheet versie 8/11/2021

Dit factsheet gaat in op de buitenspeel- en leerkansen van het schoolplein, de beweegomgeving van kinderen.

Een beweegvriendelijke schoolomgeving bestaat uit drie componenten: hardware (fysieke omgeving), software (georganiseerd aanbod en ondersteuning) en orgware (beheer, organisatie en samenwerking).

Het factsheet laat zien dat een goed ingericht leer- en beweegplein voor meer kan worden gebruikt dan alleen spelen. Ook wordt een aantal bevorderende factoren op een rij gezet voor een goed gebruik van een beweeg- en leerplein.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Jantje Beton, IVN, Buurtspeelcoach, ... Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) (2021). Het schoolplein als beweeg- en leerplein: factsheet versie 8/11/2021. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving