Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het speelveld van de decentralisatie (2014)

kansen voor sport en bewegen in het sociaal domein

Magazine van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Met de veranderende overheid staan burgerparticipatie en de rol van het maatschappelijk middenveld hoog op de agenda binnen gemeenten. Inwoners van gemeenten nemen steeds meer zelf initiatief in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in hun eigen omgeving. Het programma Sport en Bewegen in de Buurt beschrijft in het magazine praktijkvoorbeelden uit het land en verschillende perspectieven van experts op het onderwerp. Met het doel daarmee gemeenten en lokale partners te inspireren om met behulp van sport en bewegen van betekenis te zijn in deze veranderende samenleving.

Literatuurverwijzing: Jas, R., Rijn, J. van, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2014). Het speelveld van de decentralisatie: kansen voor sport en bewegen in het sociaal domein.

Omschrijving