Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het sport- en beweegaanbod op opvanglocaties (2022)

rondgang onder contactpersonen sport en bewegen, factsheet 2022/19

De werkdruk voor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hoog. Daardoor is het voor hen lastig om sport- en beweegaanbod voor de bewoners te organiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Medewerkers hebben dan ook de meeste behoefte aan ondersteuning op personeels- en organisatorisch vlak. Dat kan hen helpen bij het organiseren van sport- en beweegaanbod voor de bewoners.

Meisjes en vrouwen welkom, maar zij komen niet
Op bijna drie kwart van de opvanglocaties is het sport- en beweegaanbod bedoeld voor zowel jongens als meisjes en voor zowel mannen als vrouwen. Apart aanbod voor meisjes en/of vrouwen is er nauwelijks.

Vooral meisjes lijken met het huidige aanbod weinig te worden bereikt. Medewerkers benadrukken het belang van specifiek aanbod voor meisjes en/of vrouwen.

Activiteiten afstemmen op wensen bewoners en beschikbare ruimte
Bij het sportaanbod voor zowel jeugd als volwassenen lijkt allereerst te worden gekeken naar de wensen en behoeften van bewoners zelf. Vooral voor volwassenen is de keuze voor het sportaanbod soms ook afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Zwemles op veel locaties
Op slechts een klein deel van de locaties vinden (nog) geen zwemactiviteiten voor jeugd en volwassenen plaats. Veel locaties bieden zwemlessen aan, soms in combinatie met zwemvoorlichting.

Vragenlijsten en interviews
De data zijn in het najaar van 2021 verzameld met een vragenlijst. Die is uitgezet onder alle contactpersonen sport en bewegen van volwassenen en jeugd van het COA die werken op opvanglocaties. Om de cijfers meer duiding te geven met ervaringen en voorbeelden uit de praktijk, zijn ook vijf interviews gehouden.

Literatuurverwijzing: Dellas, V., Anselma, M., & Dekkers, S. (2022). Het sport- en beweegaanbod op opvanglocaties: rondgang onder contactpersonen sport en bewegen, factsheet 2022/19. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving

 • Jaar:
  2022
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  5 p.
 • Mediumsoort:
  Factsheet
 • Trefwoord(en):