Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het tienerbrein (2016)

over de adolescent tussen biologie en omgeving

Auteur(s): Jelle Jolles

Daan van vijftien is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die domme dingen en lijkt hij zijn smartphone belangrijker te vinden dan zijn schoolwerk? Hoe komt het dat hij eerst minder goed presteert en later zijn achterstand omzet in een voorsprong? Jelle Jolles beschouwt de tienertijd als een periode van kansen en mogelijkheden en ziet de tiener als ‘werk in uitvoering’. Tieners kunnen vaak veel verder komen dan we denken. Niet alleen de hersenen, maar ook steun, sturing en inspiratie uit de omgeving zijn bepalend voor hun ontplooiing. ‘Het tienerbrein’ biedt neuropsychologische inzichten voor ouders, leraren en andere opvoedprofessionals om de tiener beter te begrijpen. Aan de orde komen het cognitief functioneren, het tienerbrein en de hersenfuncties, emoties, sociaal gedrag, de verschillen tussen jongens en meisjes, slaap, sport en meer.

Literatuurverwijzing: Jolles, J. (2016). Het tienerbrein: over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam: Amsterdam University Press B.V..

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-0129 Beschikbaar
Mulier instituut JEUG-0103 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving