Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het verband tussen gezondheid en actief reizen (2021)

Auteur(s): Mathijs de Haas

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzocht hoe fietsen en lopen de gezondheid beïnvloeden én andersom. Uit het resultaat blijkt dat mensen die meer gaan lopen, gewicht verliezen. Als mensen minder gaan lopen, dan leidt dat juist tot een gewichtstoename. Mensen die meer gaan fietsen voelen zich daardoor gezonder. Voor mensen die meer gaan lopen, geldt dat niet.

Literatuurverwijzing: Haas, M. de (2021). Het verband tussen gezondheid en actief reizen. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Omschrijving