Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het vizier (2018)

monitoring en evaluatie: van opties tot plan

Deze handreiking helpt je op weg om de focus van je monitoring en evaluatie (M&E) in het vizier te krijgen. Eerst stel je vast voor wie de M&E is en waarom zij een M&E willen. Daarna ga je stap voor stap het doel van de M&E preciezer formuleren en onderzoeken welke data je nodig hebt om je onderzoek goed te kunnen doen. Daarbij weeg je ook de kaders en voorwaarden (zoals budget, menskracht enzovoort) waarbinnen je je M&E moet opzetten. Tot slot oriënteer je je op instrumenten en experts die je bij de uitvoering kunnen ondersteunen.

Literatuurverwijzing: Sterrenberg, L., & Vos, W. (2018). Het vizier: monitoring en evaluatie: van opties tot plan. Den Haag: Platform31.

Omschrijving