Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe beweegvriendelijk is Nederland? (2023)

een overzicht van de scores op de Kennisindicator Beweegvriendelijke Omgeving in 2020 en 2022, factsheet 2023/21

Het Mulier Instituut brengt in kaart hoe beweegvriendelijk Nederland is. Dat doen we met de Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO). In 2022 scoort Nederland daarop hoger dan in 2022, blijkt uit de nieuwe cijfers.
De KBO zegt iets over de beweegvriendelijkheid van de omgeving. Voor de KBO brengen we de aanwezigheid en bereikbaarheid in kaart van:

  • recreatief groen en water;
  • sportaccommodaties;
  • sport- en speelplekken in de openbare ruimte;
  • dagelijkse voorzieningen.

Hogere score dan in 2020
Nederland scoort gemiddeld 65 van de 100 punten op de KBO. Dit is vijf punten hoger dan in 2020. De stijging komt door hogere scores op de nabijheid van voorzieningen  (+ 22 punten) en de aanwezigheid van sport- en speelplekken in de openbare ruimte (+ 5).
Veel hoge scores in de Randstad
Gemeenten met KBO-scores van 70 punten of meer zijn vooral in de randstad te vinden. Maar er zijn ook clusters van gemeenten die hoog scoren in andere delen van het land, zoals in Noord-Brabant en in Gelderland.
Stedelijke gemeenten scoren hoger
Gemeenten met een hoge stedelijkheid scoren hoger op de KBO. Stedelijkheid gaat over het aantal adressen per vierkante kilometer. Gemeenten krijgen op basis daarvan een score van 1 (niet stedelijk) tot en met 5 (zeer sterk stedelijk). Zeer sterk stedelijke gemeenten scoren in 2022 gemiddeld 71 punten. Niet-stedelijke gemeenten scoren gemiddeld 51 punten.
Een hogere stedelijkheid hangt samen met hoe dichtbij voorzieningen en faciliteiten zijn. De stedelijkheid legt dus (deels) uit waardoor KBO-scores hoger of lager zijn.
Kenmerken van beweegvriendelijke gemeenten
We hebben naar verschillende kenmerken van gemeenten gekeken om zo meer te weten te komen over kenmerken van beweegvriendelijke gemeenten. Zo hebben we de KBO-scores uitgesplitst naar gemeentegrootte, VSG-regio, en krimp- en anticipeerregio’s. Deze cijfers zijn te vinden in de factsheet. In het bijbehorende rapport zijn ook verklaringen te vinden waarom cijfers verschillen.  
Veranderingen die voor hogere KBO-scores zorgen
In het rapport hebben we geanalyseerd wat een verandering in KBO-scores kan verklaren. Aan de hand van enkele casussen kijken we hoe ingrepen in de openbare ruimte van invloed zijn op de beweegvriendelijkheid. Dit doen we door te kijken naar vijf voorbeelden van buurten waar de score hoger of lager is geworden.

Literatuurverwijzing: Rauws, R., & Noordzij, J.M. (2023). Hoe beweegvriendelijk is Nederland?: een overzicht van de scores op de Kennisindicator Beweegvriendelijke Omgeving in 2020 en 2022, factsheet 2023/21. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving