Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar? (2021)

resultaten van een peiling onder ruim 50 buurtsportcoaches

Kenniscentrum Sport & Bewegen en Wij Buurtsportcoaches vroegen zich af hoe  buurtsportcoaches het werken met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar ervaren. Werken zij al met deze doelgroep? Wie zijn hun partners daarin? Wat noemen zij als kansen en belemmeringen? En waar hebben zij behoefte aan?

Literatuurverwijzing: Beck, R., & Versteegen, N. (2021). Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?: resultaten van een peiling onder ruim 50 buurtsportcoaches. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving