Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? (2007)

de kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten, zorg voor euro's -6

Nederland geeft veel geld uit aan de gezondheidszorg. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de zorguitgaven ongeveer vertienvoudigd, de inflatie niet meegerekend. De hoogte van zorguitgaven is alleen goed te beoordelen als we iets weten over het effect van die uitgaven op de volksgezondheid. Dit rapport draagt bij tot dit inzicht. Voor drie ziektegroepen geeft het namelijk antwoord op de vraag hoeveel de medische zorg bijdraagt aan de volksgezondheid, en hoe in Nederland de zorguitgaven zich verhouden tot de gezondheidsopbrengsten ervan.

Literatuurverwijzing: Meerding, W.J., Polder, J.J., Hollander, A.E.M. de, & Mackenbach, J.P. (2007). Hoe gezond zijn de zorguitgaven?: de kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten, zorg voor euro's -6. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving