Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe sporten leden met een beperking bij de sportvereniging? (2021)

het Mulier Instituut onderzoekt

De ambitie bij de pijler inclusief sporten en bewegen van het Nationaal Sportakkoord is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Een van de groepen die belemmeringen ervaren om te sporten en bewegen zijn mensen met een beperking. 68% van de sportverenigingen heeft leden met een beperking.

Dit artikel in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van april 2021 gaat in op het aanbod voor deze leden. Hoe kijken sportverenigingen aan tegen het faciliteren van de deelname van mensen met een beperking?

Literatuurverwijzing: Gutter, K, & Kalmthout, J. van (2021, april). Hoe sporten leden met een beperking bij de sportvereniging?: het Mulier Instituut onderzoekt. Sport, Bestuur en Management 22 (pp. 18-19)

Omschrijving