Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe sportief is de Nederlandse teamsport? (2022)

meer incidenten in coronajaar 2021

Auteur(s): Eva Heijnen

Een plezierige wedstrijdervaring staat of valt met de mate waarin sporters zich sportief en respectvol gedragen naar elkaar en de wedstrijdleiding. Meestal verlopen wedstrijden uitermate sportief, maar er zijn voldoende voorbeelden van wedstrijden die onsportief verlopen.

Dit artikel van Eva Heijnen, junior onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van mei 2022 gaat in op de SportklimaatApp, waarmee inzicht wordt verkregen hoe sportief verschillende betrokkenen bij teamwedstrijden zich gedragen.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E. (2022, mei). Hoe sportief is de Nederlandse teamsport?: meer incidenten in coronajaar 2021. Sport, Bestuur en Management 24 (pp. 28-29)

Omschrijving