Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe vitaal zijn sportverenigingen? (2015)

Auteur(s): Jo Lucassen

Artikel van Jo Lucassen op de website van Sportexpert. Onlangs verscheen het boek Vitale sportclubs voor sport en samenleving. De bundel is gewijd aan de vitaliteit en vitalisering van sportverenigingen. Daarbij hebben de auteurs niet zozeer de vraag gesteld of sportverenigingen in de 21e eeuw nog wel bestaansrecht hebben: anno 2015 zijn er immers nog zo’n 27.000 actief in Nederland en de ruim 4 miljoen Nederlanders die lid zijn van een of meer sportverenigingen twijfelen niet aan dit bestaansrecht. Een hele stoet van wethouders en wetenschappers doet dat evenmin. Wel is duidelijk dat de maatschappelijke omgeving waarin de sportclubs opereren sterk verandert en dat schept nieuwe condities. Daardoor wordt een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van sportverenigingen, wat als een kernelement van hun vitaliteit wordt beschouwd.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H. (2015, december). Hoe vitaal zijn sportverenigingen?. Sportexpert

Omschrijving