Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoofdlijnen Sportakkoord II (2022)

Sport versterkt

Hoofdlijnen Sportakkoord II is opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Het bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan met Sportakkoord I

Hoofdlijnen Sportakkoord II heeft drie ambities:

  1. Het verstevigen van het fundament van de sport: de voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten worden verbeterd. Het gaat over mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. 
  2. Het vergroten van het bereik van de sport: meer mensen moeten zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven, bijvoorbeeld door belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen, mensen te prikkelen en meer succesverhalen te delen. 
  3. Meer betekenis geven aan sport: de waarde van sport voor de maatschappij (energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven) door en van de sport zelf, en een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.

In de bijlage ‘Opgaven Sportakkoord’ staan de opgaven per thema die in 2023 met de sportsector nader uitgewerkt en naar concrete afspraken en acties vertaald worden.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2022). Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving