Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoofdstuk 5: een pedagogisch klimaat creëren (2018)

Organisatie(s): ICoachKids

In dit onderdeel van de onlinetraining iCoachKids MOOC 1 gaat het over het creëren van een pedagogisch sportklimaat.

Literatuurverwijzing: ICoachKids (2018). Hoofdstuk 5: een pedagogisch klimaat creëren. In , Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen