Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hybrid cycling in spinal cord injury (2014)

effects on fitness, physical activity and health

Auteur(s): Arjan Bakkum

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om de effecten te onderzoeken van hybride fietsen (arm- en beentraining) versus handbiken (alleen armtraining) op fitheid, fysieke activiteit en gezondheid (nl. risicofactoren voor hart- en vaatziekten, spier-vetverdeling van de benen, en botdichtheid van de proximale tibia en het distale femur) bij fysiek inactieve mensen die langer dan 10 jaar een dwarslaesie hebben. Om dit doel te bereiken werd er een 16 weken durende trainingsstudie (randomized controlled trial) opgezet. Naast deze trainingsstudie, zijn er twee cross-sectionele studies uitgevoerd om (1) de metabole en cardiorespiratoire respons vast te stellen tijdens hybride fietsen versus handbiken op gelijke subjectieve trainingsintensiteit, en (2) de betrouwbaarheid te evalueren van een gestandaardiseerde methode om de botdichtheid van de proximale tibia en het distale femur te meten met dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). De belangrijkste bevinding van dit proefschrift was dat zowel het hybride fietsprogramma als het handbikeprogramma hebben geleid tot positieve effecten op verschillende aspecten van fitheid, fysieke activiteit en gezondheid. Echter, behalve voor de spiermassa in de benen, leidde hybride fietsen niet tot gunstigere effecten dan handbiken. De resultaten van dit proefschrift kunnen bijdragen aan het helpen voorkomen van deconditionering en gezondheidsproblemen bij mensen met een dwarslaesie. 

Literatuurverwijzing: Bakkum, A.J.T. (2014). Hybrid cycling in spinal cord injury: effects on fitness, physical activity and health. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving