Spring naar content
Terug naar de kennisbank

IBO gezonde leefstijl (2016)

eindrapportage van de werkgroep "IBO Gezonde leefstijl"

Roken, alcohol en overgewicht zijn al lange tijd speerpunten van de overheid bij het bevorderen van een gezondere leefstijl. Deze factoren veroorzaken immers een groot deel van onze ziektelast: het aantal verloren levensjaren en het aantal levensjaren doorgebracht met beperkingen veroorzaakt door ziekte. In 2007 stelde het IBO “Gezond gedrag bevorderd” dat de kennis over de (kosten)effectiviteit van beleid gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl nog beperkt was. In het voorjaar van 2015 publiceerde het CPB in samenwerking met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het rapport “Zorgkeuzes in Kaart”, waarin wordt geconstateerd dat de kennis over de effecten van leefstijlbeleid nog te beperkt is om deze te kunnen kwantificeren. Het kabinet heeft de werkgroep “IBO Gezonde leefstijl” ingesteld om zich te buigen over de effectiviteit van het leefstijlbeleid gericht op tabak, alcohol en overgewicht. Dit eindrapport van de werkgroep schetst wat er bekend is over de effectiviteit van het leefstijlbeleid, waar en hoe deze kennis beter kan, en welke mogelijkheden er zijn om de invulling van het leefstijlbeleid te verbeteren.

Literatuurverwijzing: Werkgroep IBO Gezonde leefstijl (2016). IBO gezonde leefstijl: eindrapportage van de werkgroep "IBO Gezonde leefstijl". Werkgroep IBO Gezonde leefstijl.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BELE-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving