Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Iedereen actief' : vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst (2015)

sportvisie 2015-2025, gemeente Oost Gelre

Deze sportvisie van gemeente Oost Gelre schetst de kaders voor de komende jaren en geeft een aantal richtingen voor de uitvoering.

Literatuurverwijzing: (2015). 'Iedereen actief' : vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst: sportvisie 2015-2025, gemeente Oost Gelre. Oost Gelre: Gemeente Oost Gelre.

Omschrijving