Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen (2019)

Utrechts Sportakkoord

Het Utrechts Sportakkoord richt zich op drie thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. De drie thema’s zijn sterk met elkaar verweven: iedereen kan meedoen, met plezier en binnen een veilige omgeving, bij vitale sportaanbieders.

 

N.B. Dit lokale sportakkoord is door de gemeente/regio als zodanig gepresenteerd. Het is in het kader van het Nationale Sportakkoord een officieel lokaal sportakkoord, wanneer het bij het ministerie van VWS is ingediend en akkoord bevonden. Dan is het ook zichtbaar op de site https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-en-buurt#node-sportakkoord-gemeente  

Literatuurverwijzing: (2019). Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen: Utrechts Sportakkoord. Utrecht: Gemeente Utrecht.

Omschrijving