Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Iedereen sport op maat (2017)

Dit handboek heeft als doel alle kinderen te laten meedoen met sport en bewegen. Het is bedoeld voor gymdocenten en bevat veel uitleg en voorbeelden van beweegvormen en sporten.

Dit handboek bestaat uit drie delen. In het eerste deel komen algemene beweegvormen voorbij, waar geen specifieke sport geoefend wordt. Dit zijn tikspelen, loopspelen, bewegen op muziek en balanceren. Bij deze beweegvormen is er geen sprake van specifieke instructies over wat de kinderen precies moeten doen of een techniek die aangeleerd moet worden. Elke beweegvorm wordt kort geïntroduceerd, waarna er twee voorbeeldoefeningen worden uitgewerkt. Bij deze oefeningen staan verschillende aanpassingen en instructies die erop gericht zijn om kinderen succesvol aan de oefening mee te laten doen.

In het tweede deel worden acht verschillende sporten uitgewerkt: trefbal, basketbal, slagbal, voetbal, korfbal, badminton, boccia, volleybal en hockey. Voor iedere sport is een aantal kerntechnieken uitgekozen die beschreven worden aan de hand van een interne focus van aandacht, een externe focus van aandacht, en aan de hand van een analogie. Ook wordt voor de technieken beschreven hoe deze volgens de principes van differentieel leren en foutloos leren geoefend kunnen worden. Daarnaast heeft iedere sport ook twee voorbeeldoefeningen waarbij weer ingegaan wordt op mogelijke aanpassingen voor verschillende motorische niveaus.

Het derde deel van dit handboek zijn de mediakaarten. De mediakaarten zijn specifiek ontwikkeld voor de groep kinderen die meer baat heeft bij een visuele voorstelling van het spel in plaats van verbale instructies. Op deze kaarten wordt een oefening geïllustreerd, die toeneemt in complexiteit zodat de vaardigheden stap voor stap verbeterd worden. Deze mediakaarten kunnen gebruikt worden om oefeningen te verduidelijken. Voor elke beweegvorm en sport uit de eerste twee delen van het handboek is een serie van 3 mediakaarten ontwikkeld. De uitleg van oefeningen is te vinden achterin dit handboek.

Meer informatie over hoe het handboek en de mediakaarten tot stand zijn gekomen is hier te vinden. 

Literatuurverwijzing: Cappellen, S. van, Abswoude, F. van, Boers, E., Nuijen, N., & Steenbergen, B. (2017). Iedereen sport op maat. Meedoen met sport.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPEL-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-TB-0009 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving