Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging (2018)

rapportage sport 2018

Auteur(s): Jo Lucassen

Eind 2018 verscheen de Rapportage sport 2018. Een van de hoofdstukken is gewijd aan de motorische vaardigheden van Nederlandse kinderen. Daarmee gaat het niet goed, zo is dit jaar (opnieuw) cijfermatig onderbouwd. In dit artikel presenteert het Mulier Instituut de huidige stand van zaken omtrent leren bewegen van de jeugd. Met aandacht voor de vraag: Hoe keren we het tij? Want, zo schrijven de onderzoekers: “Op de huidige voet doorgaan betekent een steeds grotere kansongelijkheid tussen groepen jeugdigen.”

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H. (2018, december). Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging: rapportage sport 2018. Sport, Bestuur en Management 20 (pp. 47-50)

Omschrijving