Spring naar content
Terug naar de kennisbank

IJsselstein in beweging (2019)

beleidsnota sport 2020-2024

In deze beleidsnota wordt beschreven hoe de gemeente IJsselstein samen met sportverenigingen, zorginstellingen, de welzijnsorganisatie en sportaanbieders vorm wil geven aan het IJsselsteinse sportlandschap.

Literatuurverwijzing: (2019). IJsselstein in beweging: beleidsnota sport 2020-2024. Ijsselstein:

Omschrijving