Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen (2009)

een onderzoek naar de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders

In het waterrijke Nederland maakt zwemles voor de meeste ouders vanzelfsprekend onderdeel uit van de opvoeding van hun kinderen: als preventie voor verdrinking en als introductie op een nuttige en plezierige vrijetijdsbesteding. Wegens bezuinigingen is het percentage basisscholen dat zwemles aanbiedt in de laatste decennia sterk gedaald. Uit eerder onderzoek bleek dat voor de meeste autochtone kinderen niet problematisch; die leren vaak al vanaf hun vierde of vijfde jaar zwemmen via particuliere of gemeentelijke zweminitiatieven. Voor allochtone kinderen speelt het schoolzwemmen echter een veel belangrijkere rol in het behalen van hun zwemdiploma. Vanuit die achtergrond heeft het Mulier Instituut in opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten nader onderzoek verricht naar de factoren die van invloed zijn op de zwemvaardigheid van kinderen en naar de betrokkenheid daarbij van allochtone ouders. Het onderzoek maakte deel uit van het 10-puntenplan Verbetering Zwemvaardigheid. Naast analyses op kwantitatieve bevolkingscijfers over zwemvaardigheid is met bijna honderd ouders gesproken over de vraag in hoeverre hun kinderen niet willen, kunnen en/of mogen meedoen aan het reguliere particuliere zwemaanbod.

Literatuurverwijzing: Wisse, E., Elling, A., & Dool, R. van den (2009). Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen: een onderzoek naar de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOPO-051 Beschikbaar
Mulier instituut ALLO-0052 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B87 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving